Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktur?

Najważniejszą rzeczą przy wystawianiu faktury jest to, aby robić to poprawnie, czyli zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać o tym, że prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać określone przez odpowiednie zarządzenia elementy. Wśród nich znajdują się m.in. stawka podatku VAT, dane strony, czy też ilość sprzedawanych towarów i usług. Bardzo ważne jest to, aby w fakturze zawrzeć elementy, które są wymagane przez ustawę. W przeciwnym wypadku narażamy się na zarzut wadliwości faktury, za co mogą nas spotkać konsekwencje.

Kluczową kwestią w przypadku wystawiania faktur jest to, aby były wystawiane rzetelnie. Oznacza to, że taki dokument musi być zgodny ze stanem faktycznym, a zatem odzwierciedlać rzeczywistą sytuację gospodarczą. Nie można dokumentować sprzedaży, która nie miała miejsca, albo zmieniać dowolnie wartości na fakturze. Za naruszenie tych zasad grożą surowe konsekwencje, ponieważ zarzut nierzetelnego wystawienia faktur jest uznany za poważny.

Czy faktura bez podpisu jest ważna?