Na jakie konto reguluje się podatki?

Każdy przedsiębiorca świadomy jest o konieczności regulacji zobowiązań podatkowych. Często jednak spotykamy się z problemem odnośnie niewiedzy do którego urzędu, a także na jaki rachunek należności te trzeba uiszczać.

Podatek dochodowy, czyli PIT przedsiębiorca powinien uregulować w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki, a w przypadku przedsiębiorcy jednoosobowego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Karta podatkowa to szczególny rodzaj opodatkowania skierowany wyłącznie do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność oraz spółek cywilnych. Podatnik ten podatek musi rozliczyć w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce położenia zakładu.

Podatek VAT płaci się także do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki lub w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej ze względu na miejsce zamieszkania.

PCC czyli podatek od czynności cywilnoprawnych. Podlegają mu umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy spółki jeżeli powodują zmiany opodatkowania. Podatek ten należy uiścić do Urzędu Skarbowego odpowiedniego względem miejsca zamieszkania bądź siedziby spółki.