Na papierze i elektronicznie do BDO

Nowa ustawa ma pozwolić przedsiębiorcom do czerwca 2020 roku prowadzić ewidencję odpadową w formie papierowej. Należy jednak pamiętać, że te dokumenty muszą zostać wprowadzone do bazy najpóźniej do 31 lipca 2020 roku.

Przedstawiciele partii tłumaczą, że to rozwiązanie ma pozwolić firmom lepiej dostosować się do nowych wymogów np. w przypadku, kiedy z braku odpowiedniej infrastruktury technicznej nie mogą jeszcze w pełni korzystać z BDO.

Nowelizacja przewiduje, że w przypadku awarii BDO przedsiębiorcy będą mogli sporządzić dokumenty dotyczące ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej prowadzonej poza bazą. Należy pamiętać, że takie sporządzanie dokumentów jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach. Firmy będą miały obowiązek wprowadzania informacji do BDO niezwłocznie po ustaleniu awarii, nie później jednak niż do 30 dni od dnia jej usunięcia. Należy dokładnie pilnować tego terminu.