NIE dla oszustw podatkowych!

Ostatnia nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego. W jakim celu została wprowadzona klauzula i kogo dotyczy?

Celem wprowadzenia klauzuli jest przeciwdziałanie omijaniu opodatkowania. Ma ona uniemożliwić przedsiębiorstwom podejmowania sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, pozwalających na unikanie przepisów i osiąganie korzyści podatkowych.

Dana czynność może zostać uznana przez fiskus za podjętą tylko dla celu obniżenia podatku. Jeśli faktycznie organ wykaże nieprawidłowości, podatek zostanie określony w odpowiedniej wysokości. Zastosowanie klauzuli będzie możliwe tylko jeśli korzyść uzyskana przez podatnika przekroczy w roku podatkowych 100 tysięcy złotych.

Opinie zabezpieczające wydawane przez Ministerstwo będą określać działania podatnika jako nie związane z unikaniem opodatkowania. Powołana zostanie Rada ds. Unikania Opodatkowania, która opiniowałaby sporne sprawy dotyczące omijania opodatkowania, powoływana przez Ministra Finansów wśród przedstawicieli różnych instytucji.

Przeczytaj również: Czy da się uniknąć podwójnego opodatkowania?