Nowe obowiązki podatników od października 2020 roku

Obowiązek wysyłki nowej struktury JPK V7 trwa od 1 października 2020 roku. To jednak nie jedyny nowy obowiązek ciąży na podatnikach, w związku ze zmianami z plikami JPK.

JPK V7 w nowej formie to uproszczony zbiór danych o transakcjach zakupu i sprzedaży, z wyszczególnieniem:
- wartości
- kwot
- stawek podatku VAT
- danych kontrahentów

Plik w nowej strukturze jest połączeniem części deklaracyjnej z częścią ewidencyjną podatku VAT.
Do użytku weszły dwa nowe oznaczenia, które symbolizują podział JPK V7 na dwie deklaracje:
1. JPK V7M- dla podatników rozliczających się miesięcznie
2. JPK V7K- dla podatników rozliczających się kwartalnie

Jako nowy obowiązek dla podatników VAT wprowadzono także konieczność oznaczania w nowej strukturze JPK V7 określonych towarów i usług. Do szczegółowej ewidencji świadczonych usług i sprzedawanych towarów wykorzystane są kody GTU ( grup towarowo-usługowych). Oznaczenia stosować należy wobec 13 wyszczególnionych grup, dotyczących najczęściej towarów. Oprócz kodów GTU konieczne do stosowania będą również dodatkowo oznakowania transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT.
Pamiętaj! Kara w wysokości 500 zł będzie naliczana za każdy błąd w przesłanym pliku JPK V7.