Numer NIP

Numer NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej to dziesięciocyfrowy kod, który służy do identyfikacji podatników w Polsce. Aktualnie dotyczy on jedynie osób prowadzących działalność gospodarczą. Od 1. września 2011 roku osoby fizyczne w celu identyfikacji używają własnego numeru PESEL.
Oznaczenie numeru NIP:
Trzy pierwsze cyfry oznaczają kod urzędu skarbowego, który nadał dany numer. Przykładowo 106 będzie oznaczało, że kod nadany został przez Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie. Aktualnie pomiędzy poszczególnymi elementami numeru NIP nie używa się łączników.
Dziesiąta cyfra to cyfra kontrolna, którą oblicza się w następujący sposób:
W pierwszej kolejności należy pomnożyć każdą z pierwszych 9 cyfr odpowiednio przez 6,5,7,2,3,4,5,6,7, następnie trzeba zsumować wyniki mnożenia. W ostatnim etapie wylicza się resztę dzielenia przez 11
Otrzymana w ten sposób cyfra będzie stanowiła cyfrę kontrolną.
NIP obowiązkowo musi być podawany na dokumentach, które dotyczą zobowiązań podatkowych oraz opłat pobieranych przez organy celne i podatkowe.