Obowiązki księgowe spółki z o.o.

Prowadzenie księgowości w spółkach z o.o. wiąże się z wieloma obowiązkami. Oto dwa najważniejsze.

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić, prowadząc pełną księgowość jest otwarcie ksiąg rachunkowych. Dokonuje się tego na dzień rozpoczęcia działalności lub początek nowego roku podatkowego. W tym celu należy ustalić stany początkowe na kontach księgowych. Następnie przez rok obrotowy dokonuje się księgowania operacji gospodarczych, a pod koniec roku podsumowuje się obroty na kontach i ustala się salda końcowe.

Kolejnym obowiązkiem, wiążącym się z prowadzeniem księgowości w spółce z o.o. jest sporządzanie sprawozdania finansowego. Dokument ten wykonuje się pod koniec każdego roku obrachunkowego, w terminie do trzech miesięcy. Następnie po zatwierdzeniu go przez wspólników lub odpowiedni organ spółki, należy go złożyć w urzędzie skarbowym oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.