Obowiązki wobec członka rodziny jako współpracownika

W wielu firmach, zwłaszcza początkujących, często spotykaną praktyką jest zatrudnianie członków najbliższej rodziny. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, nie są oni zwykłymi pracownikami, ale tzw. osobami współpracującymi.

Osobami współpracującymi mogą być małżonek, dzieci (przysposobione lub własne), rodzice, macocha, ojczym oraz osoba przysposabiająca, które pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i pomagają mu w prowadzeniu firmy.

W przypadku zatrudnienia osoby współpracującej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, członek rodziny nie jest traktowany przez ZUS jako zwykły pracownik. Oczywiście przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia współpracy zgłosić osobę współpracującą do ubezpieczenia i później regularnie opłacać za nią składki. W przypadku osób współpracujących zatrudnionych na umowę o pracę, o dzieło lub nawet pracujących nieodpłatnie, przedsiębiorca musi opłacać składkę ZUS w takiej wysokości, co za siebie.