Odpowiedzialność biura rachunkowego

Właściciele spółek, niezależnie od wielkości podmiotu, często decydują się na współpracę z biurem rachunkowym w zakresie prowadzenia księgowości oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Czy to rozwiązanie ogranicza odpowiedzialność przedsiębiorcy za błędną ewidencje księgową? W jakim zakresie obowiązuje odpowiedzialność biura rachunkowego za podejmowane działania?

Przedsiębiorcy korzystają z usług biura rachunkowego, ponieważ współpraca wiążę się z:
- lepszą organizacją firmy oraz przebiegiem dokumentów,
- mniejszymi kosztami niż w przypadku zatrudniania samodzielnej księgowej,
- dostępem do wielu usług w jednym miejscu,
- dostępem do fachowej wiedzy z zakresu księgowości, prawa oraz podatków.

Czy przedsiębiorca decydując się na pomoc specjalistów biura rachunkowego nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia księgowe? Warto zaznaczyć, że współpraca z biurem rachunkowym nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnianie obowiązków księgowych i podatkowych. Istotnie należy zaznaczyć, że biuro rachunkowe nie odpowiada za zobowiązania podatkowe swoich klientów. To przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność podatkową (całym swoim majątkiem).

Warto jednak podkreślić, że biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność zarówno przed urzędem jak również podatnikiem. Klient może domagać się odszkodowania za szkody poniesione w skutek błędnego lub nierzetelnego prowadzenia księgowości.

Odpowiedzialność biura rachunkowego określa też Kodeks karny w art. 9 § 3, w którym mowa jest o sprawczej odpowiedzialności.