Opodatkowanie w spółce z o.o.

Opodatkowanie spółki z o.o. jest określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka z o.o. jest objęta modelem podwójnego opodatkowania- najpierw podatek płaci spółka od osiągniętego zysku, w następnej kolejności opodatkowany jest udział wspólnika w zyskach.

Obowiązującym w tej spółce jest podatek CIT- od osób prawnych, którego stawka wynosi 19%. Podstawą do naliczenia tego podatku jest dochód spółki- czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów.

Uchwała o podziale zysku, nie jest jeszcze objęta obowiązkiem opodatkowania. Jest nim objęta dopiero wypłata dywidendy wspólnikom lub kapitalizacja funduszy (czyli zwiększenie kapitału zakładowego poprzez środki zgromadzone w postaci kapitału zapasowego).

Gdy zyski zostaną przeznaczone na fundusze specjalne, czyli na kapitał zapasowy, spółka z o.o. płaci tylko podatek CIT i podwójne opodatkowanie nie występuje.