Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa to pojęcie, przez które należy rozumieć szereg działań mających na celu stworzenie optymalnych pod względem podatkowych rozwiązań podczas prowadzenia działalności. Optymalizacja podatkowa ma na celu uzyskanie określonego rezultatu ekonomicznego.

Zatem optymalizacja podatkowa to nic innego jak wykorzystanie możliwości, które dają nam przepisy prawa dla obniżenia obciążeń fiskalnych.

Istnieje wiele metod działań optymalizacyjnych. Wybór konkretnej metody, musi być każdorazowo poprzedzone indywidualną oceną potrzeb oraz wyznaczeniem priorytetów. Niedopasowane działania do rozmiaru przedsiębiorstwa, wysokości jego obrotów i potrzeb optymalizacyjnych może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych, np. w postaci dodatkowych obciążeń finansowych lub w optymistycznej wersji wydarzeń, utrudnień natury organizacyjnej. Dla lepszego wyjaśnienia, wykorzystanie zagranicznego funduszy inwestycyjnego dla celów reinwestowania niewypłaconych i nieopodatkowanych zysków spółki kapitałowej, może okazać się kosztem rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali roku. Nie każdy przedsiębiorca jednak potrzebuje takiej konstrukcji.

Przy optymalizacji podatkowej ważna jest świetna znajomość przepisów prawnych, a także idealne dopasowanie rozwiązań obniżających zobowiązania podatkowe. Opracowanie strategii optymalizacji podatkowej warto zatem zlecić odpowiednim osobom, np. doradcom podatkowym pracującym w biurze rachunkowym.