Osoba prywatna, a podatek VAT

Zgodnie z ustawą o VAT płatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na jej cel, czy też rezultat.

Osoba prywatna, która nie prowadzi własnej firmy, a więc która nie jest przedsiębiorcą, ale wykonuje czynności pokrywające się z definicją działalności gospodarczej może być czynnym podatnikiem VAT.

Jeżeli przychody pochodzące ze sprzedaży prowadzonej przez osobę prywatną przekroczą limit zwolnienia podmiotowego, który aktualnie wynosi 200 000 zł wówczas będzie ona zobowiązana do rejestracji swojej osoby jako podatnika VAT za pomocą formularza VAT-R. W pierwszej kolejności musi jednak uzyskać numer NIP.

Osoby prywatne prowadzące działalność gospodarczą, będące czynnymi podatnikami VAT są zobowiązane do wystawiania faktur ze sprzedaży, na których muszą zamieścić swoje imię, nazwisko i pozyskany numer NIP.