Paragon

Podczas wykonywania zakupów, jako dowód przeprowadzonej przez nas transakcji otrzymujemy paragon fiskalny. Jednak czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę w jakim celu i czym tak naprawdę jest?

Paragon fiskalny to dokument, który stanowi potwierdzenie dokonania konkretnego zakupu. Jest on wydawany przez sprzedawców, dysponujących kasami fiskalnymi.
Nazwa “Paragon” prawdopodobnie wywodzi się od nazwy wiedeńskiej drukarni PARAGON, która jako pierwsza w roku 1991 rozpoczęła systematyczną sprzedaż tych druków.

Paragon, aby mógł zostać uznany za dowód księgowy musi zawierać następujące elementy:
- imię i nazwisko podatnika,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- numer wydruku,
- czas sprzedaży (data i godzina),
- nazwę towaru lub usługi,
- cenę jednostkową za dane dobro,
- ilość i wartość towaru,
- wartość sprzedaży i podatku,
- wartość sprzedaży zwolnionej z podatku,
- łączną kwotę podatku,
- kwotę należności,
- numer kasy i oznaczenie kasjera,
- logo fiskalne.

Bardzo istotne jest, iż wysokość znaków na paragonie nie może być mniejsza niż 2,5 mm, a szerokość minimalnie wynosić musi 28 mm.

Już w 2020 roku prawdopodobnie niektórych paragonów nie trzeba będzie drukować, ale dostaniemy je w formie elektronicznej. W resorcie finansów trwają pracę nad takim udogodnieniem. Nie ma jednak mowy, aby na razie papierowy paragon zniknął z użytku, gdyż to Klient ma mieć wybór, którą formę wybiera, czy e-paragon, czy tradycyjny paragon papierowy.