Pełna księgowość spółki z o.o. ma zalety

Spółka z o.o. to forma prawna przedsiębiorstw ciesząca się sporą popularnością. Wpływ na to mają jej istotne zalety wśród, których wyróżnia się ograniczoną odpowiedzialność i stosunkowo niskie koszty założenia. Jednak forma ta, podobnie jak inne ma "wadę". Popularnie mówi się, że jest nią obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości. Czy na pewno to "wada"?

Pełna księgowość stanowi pewne utrudnienie. Żeby się nią zajmować potrzeba odpowiednich kompetencji, a niejednokrotnie przydaje się doświadczenie. Warto więc zlecać to zadanie specjalistom.

Prowadząc ta formę księgowość, w porównaniu do innych można dokonywać bardzo szerokiej analizy finansowej jednostki gospodarczej. Lepsze rozpoznanie sytuacji finansowej to możliwość podejmowania trafniejszych decyzji przez zarządzających. Dodatkowo bieżąca ewidencja kosztów, przychodów i innych spraw, umożliwia monitoring prowadzonej działalności. Największą zaletę stanowi jednak możliwość dostosowania narzędzi rachunkowości do specyfiki firmy czyli ustalenie własnej polityki rachunkowości. Żadna inna forma księgowości nie oferuje takiej możliwości. Czy więc pełna księgowość to wada spółki z o.o.?