PIT 2 - o czym warto pamiętać?

PIT-2 jest oświadczeniem pracownika dla celów obliczenia jego miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Dotyczy chociażby pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Jednak nie każdy, kto jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę winien złożyć PIT-2, gdyż w tymże dokumencie prawnik oświadcza, że:
- nie otrzymuje świadczeń z FGŚP, FP
- nie pobiera renty, emerytury
- nie posiada dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, działalności gospodarczej, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, lub innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną.
Jeśli pracownik złoży swojemu pracodawcy PIT-2, wówczas podczas wyliczenia jego wynagrodzenia musi zostać uwzględniona ulga podatkowa (46,33 zł za każdy miesiąc).