PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT jest to podatek o charakterze bezpośrednim, który zobowiązane są płacić osoby fizyczne. Ustala się go od wielkości osiąganych dochodów, a w szczególnych sytuacjach - od przychodów. Wyjątkiem jest karta podatkowa, w której wysokość podatku nie zależy od wysokości dochodu czy przychodu.

Mamy do czynienia z czterema rodzajami opodatkowania:

  • karta podatkowa - wysokość podatku do zapłaty uzależniona jest od rodzaju wykkonywanej dizałalności gospodarczej, liczby mieszakńców miejscowości, w której prowadzona jest firma oraz od liczby zatrudnianych pracowników,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wybierając tę formę opodatkowania nie ma możliwości pomniejszenia osiągniętych przychodów o koszty ich uzyskania, występuje za to kilka stawek ryczałtu - 3%; 5,5%; 8,5%; 17%; 20%
  • podatek progresywny - inaczej podatek według skali podatkowej, w przypadku tej formy przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek oraz innych ulg,
  • podatek liniowy - obliczany jest w jednej stawce podatku wynoszącej 19%, wybierając tę formę nie ma możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych oraz odliczenia kwoty wolnej od podatku.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na kartę podatkową, uiszczają podatek do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień do 28 dnia tego miesiąca.

Reszta przedsiębiorców opłacają zaliczkę na podatek dochodowy co miesiąc lub co kwartał. W przypadku pierwszej opcji- zaliczkę płaci się do 20 dnia miesiąca kolejnego za miesiąc poprzedni. W sytuacji, gdy wybierzemy opłacanie zaliczki kwartalne- uiszcza się ją do 20 miesiąca pierwszego, który następuje po danym kwartale.