Plusy i minusy samodzielnego prowadzenia księgowości

Prowadzenie księgowości można powierzyć księgowemu, biuru rachunkowemu lub samemu sobie. Działanie na własną rękę podczas prowadzenia zapisów księgowych ma swoje plusy i minusy. Jakie są najpowszechniejsze?

Plusy:
• Przede wszystkim obniżenie kosztów jakie wiążą się z wynajęciem biura rachunkowego lub księgowemu,
• Każdy przedsiębiorca może prowadzić księgowość, również ten bez odpowiedniego wykształcenia i certyfikatów.
• Pełna kontrola nad sprawami finansowymi, a co za tym idzie wiedza na temat stanu i kondycji przedsiębiorstwa.
• Prowadzenie księgowości można ułatwić wykorzystując specjalne programy komputerowe.

Minusy:
• Łatwo o pomyłkę przy większych transakcjach.
• Czasochłonność prowadzenia księgowości. Zaoszczędzony czas można wykorzystać na rozwój firmy.
• Bieżące aktualizowanie wiedzy z zakresu księgowości. Śledzenie oraz rozumienie zmian w przepisach.