Podatek od szkoleń

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ PO WIĘCEJ INFORMACJI O KSIĘGOWOŚCI DLA FIRM!

Nieustanny rozwój rynku wymusza na pracownikach ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, a także poszerzanie wiedzy z dziedziny, w której pracują. Szkolenia pracownicze organizowane przez pracodawców mają przede wszystkim umocnić pozycję ich przedsiębiorstwa poprzez podnoszenie jakości świadczonych usług bądź oferowanych wyrobów.

Szkolenia pracownicze można uznać za koszty uzyskania przychodu wyłącznie jeśli spełniają definicję kosztu podatkowego. Stawka VAT na szkolenia pracownicze wynosi 23%. Zwolnieniu z tego podatku podlegają usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, a także świadczenie usług i dostawa towarów ściśle związana z tymi usługami.

Do opłacania 23% stawki VAT zobowiązane są:
-szkoły nauki jazdy,
-szkoły pilotażu,
-prywatne firmy szkoleniowe,
-podmioty, które świadczą usługi szkoleniowe jako wycinek swojej działalności,
-podmioty prowadzące szkolenia i kursy indywidualne takie jak szkoły tańca, narciarskie, tenisowe,
-prywatne szkoły organizujące kursy dla dzieci.