Podatek VAT

VAT (podatek od wartości dodanej) to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W Polsce określa się go również mianem podatku od towarów i usług.
Podatek ten przedsiębiorcy uiszczają obliczając różnicę pomiędzy VAT należnym (otrzymanym od nabywców naszych towarów lub usług), a VAT naliczonym (zapłaconym naszym dostawcom).
Podatnicy VAT:

  • osoby prawne
  • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Stawki VAT w Polsce:

  • 23%- stawka podstawowa
  • 8%, 5%, 0%- stawki obniżone
  • stawka zwolniona- termin umowny obejmujący grupę usług oraz towarów, które są ustawowo zwolnione z podatku VAT