Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie księgowości w postaci KPiR polega na ewidencjonowaniu wszystkich zaistniałych operacji gospodarczych. Właściciel firmy ma obowiązek rejestrowania wszystkich przychodów firmy ze sprzedaży, zakupów niezbędnych towarów/materiałów oraz wydatków. Są one zapisywane w księdze pojedynczo po dokonaniu transakcji.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów stanowi podstawę do ustalenia wysokości opodatkowania.
Wszystkie zachodzące operacje muszą być ewidencjonowane w sposób chronologiczny.

Kto jest zobligowany do prowadzenia KPiR?
– osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
– spółki cywilne należące do osób fizycznych wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą,
– osoby wykonujące wolne zawody,
– osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych/umów zlecenia.