Podwyżka składek do ZUS

W 2019 roku koszty prowadzenia działalności gospodarczej znacznie wzrosną ze względu na zwiększenie wysokości składek do ZUS.

W 2019 roku koszty składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorcy opłacającego ich pełną wartość będą wynosiły 1316,97 złotych. Podwyżka jednak dotknie również przedsiębiorców, którzy opłacają ZUS preferencyjny oraz którzy będą korzystać z ulgi na start.

Składki na ubezpieczenia społeczne w pełnym wymiarze wynoszą:
- 558,08 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 % podstawy wymiaru),
- 228,72 zł na ubezpieczenie rentowe (8%),
- 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),
- 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%),
- 70,05 zł na Fundusz Pracy (2,45%).

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą:
- 131,76 zł w przypadku ubezpieczenia emerytalnego,
- 54,00 zł w przypadku ubezpieczenia rentowego,
- 16,54 zł w przypadku ubezpieczenia chorobowego,
- 11,27 zł w przypadku ubezpieczenia wypadkowego.

Do obu rodzajów składek należy doliczyć także składkę zdrowotną w wysokości 342,32 złotych.