Pojęcie inwentaryzacji

inwentaryzacja

Inwentaryzacja jest ogółem czynności rachunkowych mających na celu zobrazowanie sytuacji składników majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia na dany dzień. Polega na ustaleniu stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątku firmy za pomocą spisu faktycznego, a także na wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem rzeczywistym, a stanem, który wynika z ewidencji księgowej.

Przyczyny powstawania różnic inwentaryzacyjnych mogą być różne. Zalicza się do nich:

→ zmianę naturalnych cech przedmiotów
→ błędy oraz nadużycia popełnione w ewidencji przez księgowego
→ pomyłki podczas przyjmowania i wydawania składników majątku, nadużycia
→ zdarzenia losowe (np. kradzieże, powódź, pożar)

Inwentaryzacja obejmuje takie czynności, jak uzgodnienie zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym, rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych, dokonanie oceny przydatności gospodarczej składników majątku objętych zapisem, przeciwdziałanie stwierdzonym nieprawidłowościom.