Porcja wiedzy księgowej

Oto kilka kolejnych, ważnych terminów księgowych:

Akord - system wynagrodzeń w którym płaca ustalana jest na podstawie ilości wykonywanej pracy (wytworzone produkty, wykonane czynności) lub stopnia wykonania normy oraz oczywiście stawki za jednostkę pracy. Jest to system wynagrodzeń, motywujący pracowników, lecz nie mogący mieć zastosowania w każdej firmie.
Występuje w odmianach takich jak: prosty, progresywny, zryczałtowany, indywidualny, zespołowy.

Audyt finansowy - stanowi badanie sprawozdania finansowego pod kątem istotnych zniekształceń, które mogą być zagrożeniem dla jego użytkowników. Badaniu księgowemu można poddać każde sprawozdanie finansowe, jednak obowiązkowo muszą to robić jednostki, posiadające duży kapitał i wysoki poziom zatrudnienia.

Skonto - stanowi procentowe zmniejszenie kwoty należności, przyznane odbiorcy na warunkach kredytowych w przypadku spłaty należności gotówką przed terminem zapłaty.

Faktura pro forma - która mimo nazwy ""faktura"" nie podlega ewidencji księgowej. Jest formą zapowiedzi zakupu, zamówienia lub informacją o cenie.