Praca w niedziele i święta

Praca w niedziele i święta w niektórych przypadkach jest dozwolona, jednak za ten czas pracownikowi przysługuje odpowiednia rekompensata.

Dni ustawowo wolne od pracy to:
- 1 stycznia - Nowy Rok,
- 2 stycznia - Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkanocy,
- drugi dzień Wielkanocy,
- 1 maja - Święto Pracy,
- 3 maja Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
- Zielone Świątki,
- Boże Ciało,
- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego,
- 1 listopada - Wszystkich Świętych,
- 11 listopada - Święto Niepodległości,
- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Praca w te dni dopuszczalna jest w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu i ochrony zdrowia lub życia ludzkiego, w transporcie i komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, w rolnictwie i hodowli, przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną oraz dla pracowników zatrudnionych w systemie gdy praca świadczona jest tylko w weekendy i święta.