Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o.

Prawa i obowiązki wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są regulowane w kodeksie handlowym, jednak niektóre mogą być modyfikowane lub dodawane w umowie spółki.

Wspólnicy posiadają prawo do:

 • uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników
 • udziału w zyskach spółki
 • głosowania
 • nadzorowania działalności spółki
 • ubiegania się o wyłączenie wspólników. Prawo to przysługuje wszystkim wspólnikom, których udziały są wyższe od połowy kapitału zakładowego
 • zbywania udziałów
 • kontroli. Dzięki temu prawu wspólnik ma możliwość wglądu do ksiąg i dokumentów spółki.

Do obowiązków wspólników należy obowiązek:

 • wniesienia wkładu
 • wyrównania brakującej wartości aportu
 • dokonywania dopłat w stosunku do udziału
 • dostarczania spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych.