Proces likwidacyjny spółki z o.o. - etapy i przyczyny

Oprócz odpowiedniego przygotowania do rozpoczęcia własnej działalności, przydatne jest szczęście. Gdy go zabraknie zdarza się, że nawet najlepiej prosperujący biznes musi upaść. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem staje się,jego jak najszybsze zakończenie.

Przyczyny likwidacji spółki z o.o. mogą być następujące:
> przyczyny przewidziane w umowie spółki,
> uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu siedziby spółki za granicę (stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza),
> ogłoszenie upadłości spółki,
> inne przyczyny zgodne z prawem.

Etapy likwidacji spółki z o.o.

1. Zatwierdzenie uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki,
2. Wybór likwidatorów, którzy przejmują zadania zarządu,
3. Zgłoszenie likwidacji w KRS oraz ogłoszenie w MSiG,
4. Wykonanie bilansu otwarcia likwidacji,
5. Zakończenie bieżących interesów spółki: ściągnięcie wierzytelności i spłata zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki,
6. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego,
7. Złożenie wniosku w KRS o wykreślenie z KRS,
8. Zawiadomienie Urzędu Skarbowego i innych organów o likwidacji spółki.

Zakończenie i rozpoczęcie działalności gospodarczej jest tak samo trudne. Dlatego nawet i w tego typu sytuacjach potrzebna jest pomoc specjalistów.

Zainteresował Cię ten temat? Koniecznie przeczytaj ten post!