Przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej przy użyciu struktur hybrydowych

Minister Finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o CIT dotyczącej wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, ordynacji podatkowej i ustawy o PIT. Projekt ma przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, wykorzystywanych przez międzynarodowe korporacje.

Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów, co może powodować podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy ATAD 2 obejmują różnice w relacjach między systemami opodatkowania jednostek gospodarczych w państwach członkowskich i nakazują wprowadzenie uregulowań, które będą skutkować odmową zaliczenia płatności do kosztów uzyskania przychodów lub nakażą zaliczenie kwoty do przychodu.
Dodatkowymi zmianami zawartymi w projekcie jest wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zwiększenie odporności polskiego i wewnętrznego rynku Unii Europejskiej na niezgodność w kwalifikacji struktur hybrydowych.