Przedawnienie należności podatkowych

W momencie przedawnienia zobowiązania podatkowego dochodzi do wygaśnięcia danej należności. Tak więc po upływie pewnego czasu organy podatkowe nie mogą już egzekwować nieuregulowanej należności.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie 5 lat od końca roku podatkowego, w którym zakończył się termin płatności danego podatku. Odnosi się to zarówno do zobowiązań, które powstały na mocy prawa, jak i tych które powstały na skutek decyzji.

Należy jednak podkreślić, że w praktyce okres przedawnienia zobowiązań podatkowych może okazać się znacznie dłuższy. Dlaczego?
Przykładowo gdy przedsiębiorca przez kolejnych kilkadziesiąt lat dokonuje amortyzacji środków trwałych, które wpływają na wysokość jego dochodów nie może pozbyć się dokumentacji, która to dokumentuje przez kolejnych 5 lat licząc od końca roku, w którym amortyzacja została zakończona. Tym sam dokumenty te muszą być przechowywane nawet 25 lat i tyle będzie należało czekać do ich przedawnienia oraz wynikłych z nich należności podatkowych.