Przedsiębiorca przez internet?

Na rządowej stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, formularz i kreator CEIDG-1 pozwoli w kilku krokach zarejestrować własną działalność gospodarczą, czyli założyć nową firmę. Kilkuetapowy proces pozwala na zamieszczenie w sieci wszelkich ważnych informacji o nowo powstającej firmie, a przede wszystkim:
- adres i nazwę,
- zakres działalności według kodów PKD,
- rodzaj księgowości, ze wskazaniem biura księgowego, jeśli to ono będzie rozliczało firmę,
- liczbę osób, które będą zatrudnione,
- datę rozpoczęcia prowadzenia działalności.
Wysłanie formularza CEIDG-1 powoduje automatycznie zgłoszenie informacji o firmie w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a także oświadczenie na temat formy opodatkowania oraz wniosek o nadanie unikalnego numeru REGON.