Pusta faktura

Zdarzają się sytuacje, w których mówimy, że ktoś wystawił pustą fakturę. Wbrew pozorom nie jest to jednak dokument, na którym nie ma zawartych żadnych danych.
Pusta faktura to faktura VAT, która nie odzwierciedla rzeczywistej transakcji.
Jej wystawianie jest karalne i wiążę się z poważnymi sankcjami, zawartymi w Kodeksie karnym skarbowym.
Jeżeli podatnik podaje nieprawdę lub ją zataja składając deklarację może podlegać karze grzywny wynoszącej do 720 stawek dziennych.
W przypadku, gdy podatnik VAT-u wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury za wykonanie usług musi liczyć się z karą w wymiarze 180 stawek dziennych.
Wystawianie faktury w sposób niedbały i nieprecyzyjny również podlega garze grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych.

Jeżeli wystawienie pustej faktury wynikło wyłącznie z niedopatrzenia przedsiębiorcy można uniknąć powyższych konsekwencji. W tym celu należy anulować fakturę w przypadku gdy nie trafiła ona jeszcze do obiegu bądź też wystawić fakturę korygującą.