Refakturowanie

Refakturowanie polega na przeniesieniu kosztów na podmiot, który w rzeczywistości korzysta z danej usługi. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia jeżeli podatnik działa we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej, która w ostateczności zostanie obciążona kosztami wykonania usługi.

Z refakturowaniem mamy do czynienia zazwyczaj w odniesieniu do usług, jednak nie ma żadnych przeciwskazań prawnych by dotyczyło ono również odsprzedaży towarów.

Rozliczenie kosztów refakturowania organy podatkowe interpretują różnie. Większość interpretacji dzieli pogląd jako iż koszty refakturowania nie stanowią kosztów bezpośrednio związanych z przychodami. W związku z tym są one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Osoba refakturująca traktowana jest jako podmiot wykonujący usługę i ją sprzedający. W związku z tym może doliczyć do niej swoją prowizję - marżę.

Co więcej, refakturowanie nie może być podstawą do rozbicia na poszczególne części kompleksowej usługi. Nie można refakturować kosztów usługi, którą w całości wykorzystał podatnik.