Rejestr dłużników publicznoprawnych i baza danych o sprzedaży detalicznej już od 2018 roku

Od 1 stycznia uruchomiony zostanie rejestr dłużników publicznoprawnych zawierający informacje o dłużnikach, którzy mają zobowiązania wymagalne powyżej 5 tys. zł. Z rejestru korzystać będą mogły nie tylko organy państwowe, ale również i właściciele firm, którzy zyskają możliwość sprawdzenia w rejestrze swoich potencjalnych partnerów biznesowych.

W 2-3 kwartale 2018 roku zakończą się również prace nad Centralnym Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej, do którego spływać będą dane z kas fiskalnych. Repozytorium umożliwi fiskusowi zdobycie informacji na temat sprzedaży detalicznej, zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz zweryfikowanie czy podatnicy rozliczają się w sposób rzetelny. Po uruchomieniu systemu ograniczone zostaną również zbędne kontrole organów podatkowych w przedsiębiorstwach.

Szacowana liczba podatników, którzy zostaną włączeni do systemu, sięga 1,2 mln. Resort finansów zapewnia, że zmiany przyniosą przedsiębiorcom korzyści i nie będą stanowić zagrożenia.
Aktualizacja
Zarówno Rejestr Dłużników Publicznoprawnych jak i Baza Danych O Sprzedaży Detalicznej okazały się bezużyteczne i zupełnie nie spełniały swoich roli. Rejestry te nie działają już, ale w ich miejscu pojawiły się inne.
1. Od 1 września 2019 roku informacje na temat kontrahenta sprawdzić można w Białej Liście Podatników, czyli wykazie czynnych, wykreślonych oraz przywróconych podatników VAT.
2. Rejestr dłużników publicznoprawnych został zastąpiony rejestrem dłużników niewypłacalnych, co również nie zdało egzaminu i nie trwało długo, ponieważ z dniem 1 lutego 2019 r. wpisy do tegoż rejestru przestały być dokonywane. Obecnie nie ma więc żadnego działającego rejestru, w którym znajdowały by się informacje na temat zadłużonych. Planowane jest natomiast na 1 grudnia 2019 roku rozpoczęcie działania nowego, kolejnego rejestru-Krajowego Rejestru Zadłużonych.