Rejestracja spółki z o.o. w KRS

Umowa spółki już podpisana i pozostaje Ci jeszcze zarejestrować spółkę? Przedstawiamy Ci, jak to zrobić.
Rejestracji spółki dokonuje zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.
Na formularzu KRS-W3 składa się wniosek rejestrowy. Wraz z nim załączniki takie jak: KRS-WE (o wspólnikach spółki), KRS-WM (dane o przedmiocie działalności spółki), KRS-WK (o osobach uprawnionych do reprezentacji). Jeśli tworzy się oddziały spółki, to należy również złożyć formularz KRS-WA, a gdy powołuje się prokurentów- KRS-WL. Formularze powinny być podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki.
Czy to już wszystkie formalności? Nie do końca. Do wniosku trzeba jeszcze dołączyć umowę spółki oraz oświadczenie członków zarządu o pokryciu kapitału zakładowego spółki przez wspólników.