Rozliczenie zwrotów

1. Wpis do księgi podatkowej
W dniu w którym przedsiębiorca otrzymuje zwrot musi dokonać wpisu w księdze podatkowej. Wpis ten należy dokonać na podstawie dokonanego dowodu księgowego.
2. Korekta przychodu
W momencie wystawienia protokołu zwrotu lub faktury korygującej to obecnie fiskus stoi na stanowisku, że zwrot powoduje zmniejszenie przychodu za ten miesiąc.
3. Korekta PIT
W momencie gdy otrzymamy zwrot ze sprzedaży należy dokonać korekty spisu natury, zmianę kwoty rocznych kosztów oraz korektę rocznego zeznania PIT.
4. Korekta na kasie fiskalnej
Korekty nie da się nabyć na kasie fiskalnej, trzeba sporządzić protokół zwrotu, który należy ująć w odrębnej ewidencji.
5. Korekta faktury sprzedaży
Wymaga się wystawienia faktury korygującej.