Samozatrudnienie

Praca na własny rachunek ma wiele korzyści, ale niestety posiada też pewnego rodzaju wady.

Jakie korzyści niesie samozatrudnienie?
Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą sama wyznacza sobie godziny pracy. Brak ustalonego limitu czasowego pozwala w okresie większej koniunktury przyjmować większą ilość zleceń, umożliwiając tym samym wypracowanie wyższego dochodu. Ponadto indywidualny przedsiębiorca nie musi w rygorystyczny sposób przestrzegać różnego rodzaju procedur. Sam decyduje o urlopie lub okolicznościowej przerwie w pracy.

Jakie wady posiada prowadzenie własnej firmy?
Pierwszym z nich jest wspomniana już konieczność dokonywania wszelkich formalności, takich jak terminowe odprowadzanie składek do ZUS, czy rozliczanie się z urzędem skarbowym. Obowiązki te można wykonywać osobiście lub zlecić je biuru rachunkowemu, ponosząc jednak w ten sposób dodatkowe koszty. Wysokość zysku przedsiębiorcy, pomimo że nie jest odgórnie ustalona, może być czasami również niższa np. w okresie choroby uniemożliwiającej prowadzenie działalności.