Siedziba vs adres spółki

Te dwa pojęcia dla większości przedsiębiorców oznaczają miejsce gdzie znajduje się nasza jednostka gospodarcza. Z punktu widzenia prawa są to zupełnie odrębne pojęcia.

Siedzibą spółki jest miejscowość, której nazwa znajduje się w umowie spółki.
“Miejscowość” według słownika polskiego to nie tylko nazwa miasta lub wsi, ale też mniejszej jednostki np. osady. Wyznaczenie siedziby jest istotne ze względu na właściwość miejscową sądów i urzędów, a także określenia miejsca zgromadzeń wspólników. Oczywiście spotkania przedsiębiorców mogą odbywać się w innych miejscach, jednak każdy wspólnik musi to zaakceptować.

Adres spółki wskazuje konkretną ulicę, numer budynku. Wskazany jest przez zarząd i może zostać zmieniony za pomocą stosownej uchwały zarządu.

Różnica między tymi pojęciami jest znacząca, zwłaszcza w przypadku zmiany siedziby, czy adresu.
Pierwsze z nich wymaga skomplikowanej procedury, ponieważ wspólnicy po podjęciu decyzji o zmianie siedziby muszą zmienić umowę spółki. Do takiej zmiany niezbędne jest zwołanie zgromadzenia i podjęcie uchwały, a wszystko musi odbywać się w obecności notariusza.
Zmiana adresu jest prosta i odbywa się poprzez uchwałę podjętą przez zarząd o zmianie adresu.