Składka wypadkowa 2018

Ministerstwo rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Sugerowane zmiany przede wszystkim mają wpłynąć na obniżenie danej składki.

Projekt ten określa również nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe. 32 grupy działalności zachowają swoją kategorię łącznie z wysokością składki. Wzrost kategorii ryzyka, a z tym również stopy procentowej zauważymy w 4 grupach (transport wodny i turystyka). Aż 28 grup zawodowych może liczyć na niższe składki na ubezpieczenia wypadkowe w tym np. rybacy (1,25% zamiast 2%), górnicy (2,8% zamiast 3,6%).

Najniższa stopa procentowa będzie wynosiła 0,67%, a najwyższa 3,33%. Kategorie ryzyka ustanawia się na maksymalnie 3 lata składkowe.

Nowe kategorie ryzyka zostaną ogłoszone już 1 kwietnia bieżącego roku!

Dowiedz się więcej o odsetkach -> KLIK