Spółka jawna a spółka z o.o.

Spółka jawna jest najprostszą formą spółek prawa handlowego. Podmioty te funkcjonują w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka jawna jest podmiotem wyodrębnionym od swoich wspólników. Założenie spółki jawnej musi zostać zgłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez dokonanie wpisu.

Odpowiedzialność
Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania bez ograniczeń co znacznie odróżnia ją od spółki z o.o.. w której wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności.

Decydujące słowo
W spółce jawnej to wspólnicy podejmują decyduje dotyczące funkcjonowania spółki.
W przypadku spółki z o.o. organy zarządzające podmiotem decydują w kwestii jej działania na rynku.

Kwestia opodatkowania
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występuje zjawisko podwójnego opodatkowania. Podatek płacony jest przez:
1. spółkę z o.o. płacącą podatek dochodowy od osób prawnych,
2. wspólników płacących podatek dochodowy od osób fizycznych albo od osób prawnych w zakresie wypłacanej dywidendy.

W przypadku spółki jawnej podatek płacony jest tylko przez wspólników tej spółki.

Kwestia wyboru odpowiedniej spółki jest bardzo ważną decyzją. Z pewnością trzeba zwrócić uwagę na rodzaj świadczonych usług oraz wielkość przedsiębiorstwa.