Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa to rodzaj spółki, w której istotną rolą jest majątek- kapitał. Uregulowana jest ona w Kodeksie Spółek Handlowych. Najczęściej wykorzystywana przy prowadzeniu dużych przedsiębiorstw lub w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych.

Jakie cechy posiadają spółki kapitałowe?

  • nabywają osobowość prawną wraz z wpisem do KRS
  • majątek spółki jest wyodrębniony od majątku wspólników
  • odpowiedzialność za zobowiązania skierowana jest na spółkę
  • wspólnicy nie prowadzą spraw spółki bezpośrednio
  • istnieje konstytucja spółki (umowa lub statut), w której ukształtowane są prawa i obowiązki wspólników.

Wśród spółek kapitałowych wyróżnia się tylko dwa typy- z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną.

Słowa kluczowe: