Sprzedaż towarów otrzymanych nieodpłatnie

Wielu podatników posiada wątpliwości odnośnie księgowania towarów otrzymanych nieodpłatnie. Aby raz na zawsze rozwiać te niepewności postanowiłem omówić tutaj tą kwestię.

Wartość świadczeń otrzymanych w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń również stanowi przychód, mówi o tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako iż każdy przychód należy opodatkować za jego podstawę należy wziąć wartość opartą na obecnych cenach rynkowych bądź prawach tego samego rodzaju i gatunku.
Podatnik musi zaksięgować swoje przychody oraz zapłacić podatek od wartości całkowitej transakcji. W przypadku towarów otrzymanych nieodpłatnie sprzedaż podlegałaby podwójnemu opodatkowaniu, gdyż będzie traktowana jako przychód z nieodpłatnych świadczeń oraz jako przychód ze zbycia.

Na szczęście niedogodności te można zredukować, ponieważ w momencie sprzedaży nieodpłatnie otrzymanych towarów wysokość wcześniej opodatkowanego przychodu może zostać potraktowana jako koszt uzyskania przychodu, a więc może zostać odliczona od podatku.