Środki gospodarcze w firmie, czyli aktywa

Aktywa

Aktywa to środki gospodarcze, które kontroluje dana jednostka gospodarcza w określonym momencie. Dany zasób majątkowy może zostać uznany za aktywo, tylko jeśli spełnia szereg następujących cech. Zaliczamy do nich:

1.Uzyskanie korzyści ekonomicznej w przyszłości przez firmę. Tzn., że do aktywów można zaliczyć tylko środki gospodarcze wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w celu generowania korzyści ekonomicznych. W sytuacji, gdy któreś z aktywów przestaje przynosić korzyści i podmiot gospodarczy nie ma możliwości, by to zmienić, nie należy go wykazywać w bilansie.

2.Aktywa powinny istnieć w wyniku zdarzeń przeszłych. Tzn. takich zdarzeń, które miały miejsce przed dniem sporządzenia bilansu.

3.Wiarygodnie oznaczona wartość. Za pomocą przyjętych standardów, a także rodzaju aktywa, możemy zastosować jeden z wielu sposobów wyceny. Najpopularniejsze z metod to:

  • koszt zakupu
  • koszt wytworzenia
  • wartość rynkowa