Stawki VAT

Prowadzenie działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorcy obowiązek zarejestrowania się jako płatnik podatku od towarów i usług. W tym celu musi złożyć druk VAT-R we właściwym dla swojej działalności Urzędzie Skarbowym.

Podstawowa stawka podatku VAT to 23%. Obowiązuje ona od 2011 roku. Istnieje jednak kilka innych wariantów.

0% stawka preferencyjna, która jest wykorzystywana podczas wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a także podczas eksportu. Ma ona zatem zastosowanie w transporcie morskim, lotniczym oraz w usługach turystycznych.

5% obejmuje produkty żywnościowe pierwszej potrzeby, a więc chleb, nabiał, kasze, mąki, makarony i przetwory mięsne. Stawka ta ma też zastosowanie w drukowanych książkach oraz czasopismach.

8% stawka wykorzystywana w usługach budowlanych.