Staż pracy

Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia na umowę o pracę. Im dłuższy on jest tym więcej przywilejów mamy jako pracownik. Oznacza to, że mamy np. więcej dni urlopowych.
W ten czas także zalicza się pobyt na zwolnieniu zdrowotnym, święta czy dni wypoczynkowe. Czyli każdy dzień, kiedy obowiązuje nas legalna umowa. Staż pracy mówi nam jakie mamy prawo do urlopu, emerytury, długości okresu wypowiedzenia, odprawy czy nawet nagrody jubileuszowej. W momencie, kiedy podejmiemy dwie prace jednocześnie i obie posiadają własną umowę, w okres stażu pracy możemy zaliczyć jedynie jeden z nich.
Warto zauważyć, że okres nauki także możemy wliczyć w staż. Istotnie musi ona być zakończona.
-zasadnicza lub równorzędna szkoła zawodowa- ok. 3 lata stażu pracy
-średnia szkoła zawodowa- ok. 5 lat stażu
-średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych- 5 lat
-średnia szkoła ogólnokształcąca- 4 lata
-szkoła policealna- 6 lat
-szkoła wyższa- 8 lat
Podobnie jak z podjęciem dwóch prac jednocześnie, w okresie, gdy się uczyliśmy i pracowaliśmy, możemy wybrać tylko jedno z nich do stażu pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KSIĘGOWOŚCI ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE GŁÓWNEJ