Taksa notarialna

Taksa notarialna stanowi maksymalną wysokość opłaty, którą pobiera notariusz za wykonanie określonej czynności notarialnej.
Kwota ta jest zależna od wartości przedmiotu danej czynności prawnej, a także jej rodzaju. Stawkę kwoty określa się w kwotowo lub procentowo.

Taksa notarialna za udokumentowanie czynności notarialnych:

wartość przedmiotu : taksa notarialna
do 3 000 zł : 100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł : 100 zł + 3% nadwyżki 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł : 310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł : 710 zł + !% nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł : 1 010 + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł : 4 770 zł + 0,02% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł : 6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł.

Dodatkowo za wykonanie czynności prawnych poza siedzibą kancelarii notariusz może ustanowić wyższą kwotę wynagrodzenia, opłacaną za każdą godzinę spędzoną poza biurem. Opłata ta nie może być wyższa niż 50 zł za każdą godzinę w przypadku godzin dziennych oraz 100 zł jeśli chodzi o godziny nocne.