Umowa barterowa

Umowa barterowa to metoda rozliczenia się z kontrahentem bez udziału pieniądza. Firmy wymieniają się towarami i usługami, ale pomimo bezgotówkowego charakteru transakcji, wciąż należy je odpowiednio rozliczyć od strony podatkowej. W przypadku barteru występują 3 rodzaje transakcji:
- towar za towar,
- towar za usługę,
- usługa za usługę.
Popularność tej metody wynika często z ograniczonych środków finansowych. Powodem mogą być zalegające na magazynie towary czasem zwykła chęć na wyświadczenie danej usługi w zamian za cudze towary.
Podstawowymi zasadami w barterze są:
- bezgotówkowy charakter,
- równa wartość wzajemnych świadczeń,
Obie strony ustalają taką wartość towarów lub usług, aby bilans wyszedł na zero. Tyle samo oferują, co otrzymują.

Przy zawieraniu umów barterowych należy pamiętać o prawidłowo sporządzonej umowie, która zawiera:
- datę,
- strony transakcji,
- wartość oraz ilość towarów i usług branych pod uwagę,
- terminy i warunki dostawy,
- podpisy.