Umowa zlecenie, a stosunek pracy

Zleceniobiorca powinien uważać, aby nie zostać wykorzystanym przez zleceniobiorcę. Chodzi głównie o to, aby zlecenie wykonywane przez zleceniobiorców nie spełniało w rzeczywistości kryteriów pracy. Kryteria te to przede wszystkim:
- stałe miejsce pracy,
- stałe godziny pracy,
- wykonywanie pracy w podporządkowaniu organizacyjnym i służbowym,
- bezwzględny wymóg osobistego świadczenia pracy.

Jeżeli z treści umowy zlecenie wynika konieczność wykonywania pracy w warunkach podporządkowania, osobiście oraz odpłatnie, w określonym miejscu i czasie, to umowa ta jest w rzeczywistości umową o pracę.
Gdy powyższe cechy występują w przypadku umowy zlecenie, pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Takie wykroczenie w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy może powodować konieczność zawarcia umowy o pracę wstecz i pracodawca będzie miał obowiązek wyregulowania wszystkich należności ze stosunku pracy, wynagrodzenia urlopowego, nadgodzin, a także wyrównania do minimalnego wynagrodzenia.