Umowa zlecenie - kary

Przedsiębiorcy zawiązujący stosunek pracy z pracownikami na podstawie umowy zlecenie bardzo często zastanawiają się w jaki sposób mogą zabezpieczyć swoje interesy między innymi przed nieuprawnionym wykorzystaniem informacji handlowych, czy też rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. W tym celu zazwyczaj stosowane są odpowiednie kary, które pozwolą zapewnić środki na pokrycie ewentualnych szkód.

Kara może polegać na naprawieniu wyrządzonej szkody, która wynika z niewykonania świadczenia lub jego nienależytego wykonania.

Najczęściej spotykane kary w umowie zleceniu to:
-kara wyłączna, która zobowiązuje do regulacji kwoty zawartej na umowie bez względu na wymiar rzeczywistych szkód,
-kara zaliczana dająca możliwość ubiegania się o odszkodowanie,
-kara alternatywna dająca możliwość wyboru sposobu egzekwowania kary zapisanej w umowie,
-kara kumulatywna dopuszczająca dalsze dochodzenie całości szkody w ramach instytucji odszkodowawczej.

Karę można zastosować w momencie gdy zobowiązanie nie zostanie wykonane lub zostanie wykonane niewłaściwie, jeżeli powstanie szkoda bądź zaistnieje związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem, a powstałą szkodą.

Zobacz też: Fiskalizm