Umowę należy podpisać przed podjęciem pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy, której przepisy mają wejść w życie 1 września 2016 roku, zakłada obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków zanim pracownik podejmie pracę.

Dotychczas, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, umowa o pracę mogła zostać potwierdzona pracownikowi w dniu jej podjęcia, czyli do końca tego dnia. Jednak podczas licznych kontroli inspekcji pracy, osoby, które nie dysponowały taką umową, wskazywane były jako pracują pierwszy dzień. PIP ocenia, tzw. „syndrom pierwszej dniówki” jako nieprawdziwą informację, służącą pracodawcom do nielegalnego zatrudniania pracowników.

Po wprowadzonych we wrześniu zmianach, pracodawca i każdy pracownik będzie miał obowiązek zawarcia umowy na piśmie albo potwierdzenia jej warunków, co ułatwi pracę kontrolujących zatrudnienie. Nowelizacja ma również spowodować, że każdy pracownik zostanie zapoznany z regulaminem pracy przed dopuszczeniem do niej.

Za naruszenie przepisów pracodawcy może zostać wymierzona grzywna.