Wspólnik w spółce z o.o.

Wspólnikiem spółki z o.o. mogą być zarówno osoba fizyczna i prawna, jak i tzw. “ułomne osoby prawne”, a więc np. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, czy komandytowo-akcyjna. Warunkiem zaś uzyskania tego statusu jest objęcie udziału - może to nastąpić już na etacie tzw. spółki z o.o. w organizacji, która z momentem wpisu do KRS przekształca się we właściwą spółkę z o.o. Z samym momentem wpisu wspólnicy spółki z o.o. w organizacji stają się wspólnikami spółki z o.o.

Z posiadaniem statusu wspólnika łączy się szereg uprawnień, które można kategoryzować na:
- uprawnienia ustawowe i umowne - te pierwsze wynikają z mocy ustawy, podczas gdy drugie mają źródło w odpowiednich ustaleniach umownych,
- uprawnienia udziałowe i osobiste - uprawnienia udziałowe są związane z samym udziałem i przysługują każdorazowo temu, któremu przysługuje udział, podczas gdy uprawnienia osobiste są ściśle związane z osobą wspólnika, niezależnie od wielkości posiadanego przez niego udziału i nie mogą przechodzić na jego następców,
- uprawnienia indywidualne i kolektywne - pierwsze mogą być wykonywane przez każdego ze wspólników samodzielnie, podczas gdy dla czynienia użytku z drugich konieczne jest zebranie określonej większości udziałów. Uprawnienia kolekcyjne mogą chronić, w zależności od swojego rodzaju, uprawnienia większości bądź mniejszości wspólników.