Wynagrodzenie netto i brutto

Podczas zawierania umowy o pracę obowiązkowe jest zawarcie na niej kwestii dotyczącej wynagrodzenia pracowniczego.
Na umowie o pracę zazwyczaj określone jest wynagrodzenie pracownicze brutto.
Co to jednak oznacza?
Kwota ta oznacza całą stawkę, jaką zarobił dany pracownik. Suma ta zostanie jednak obniżona o wszelkie niezbędne świadczenia. Stanowią je składki do ZUS-u w tym składka emerytalna, rentowa i chorobowa, ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczka na podatek dochodowy.

Po odjęciu tych wszystkich świadczeń otrzymujemy sumę, którą w rzeczywistości otrzyma pracownik, jest to tak zwane wynagrodzenie netto.
Należy mieć na uwadze, że kwoty, które odprowadza się od wynagrodzenia brutto są różne dla poszczególnych umów o pracę, a także uzależnione od wysokości osiągniętego dochodu.
Wysokość składek odliczanych od wynagrodzenia brutto omówmy na przykładzie umowy o pracę.
Ubezpieczenie emerytalne to aż 19,52%. Jest ono pokrywane w równej części przez pracownika i pracodawcę. Składka na ubezpieczenie rentowe to 8% z czego pracodawca pokrywa znaczną większość w wymiarze 6,5%.
Kolejno ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% całkowicie pokrywa pracownik. Podobnie jest z zaliczką na podatek dochodowy.